Τετάρτη, 15 Ιανουαρίου 2014

WINTER SONGORIGINALS LYRICS

Dışarda kar yağıyor by Unol Buyukgonenc

Hava çelik bir ustura gibi
Dışarda kar yağıyor
Zemherinin en acımasız günleri
Dışarda kar yağıyor
Öyle masallardaki gibi incecikten
Ya da lapa lapa değil
Döne döne
Buram buram
Dışarda kar yağıyor
Hava ustura gibi soğuk
Minicik elleriyle
Üşümüş ayaklarını ovuşturan çocuk
Geceleyin araba vapurunda ürkek gözlerle
Biletçiyi kolluyor
Dışarda kar yağıyor
Morarmış ellerini
Isıtmaya yetmiyor nefesi
Kimi kimsesi
Gidecek bir yeri yok
Dışarda kar yağıyor
Sırtında paltosu yok
Dışarda kar yağıyor
Ayağında pabucu yok
Dışarda kar yağıyor
Hava soğuk çok soğuk çok
Gün yılın bir çocuk günü olabilir
Yıl dünya çocuk yılı olabilir
Onun bunlardan haberi yok
Üşümüş acıkmış
Sıcacık bir çörek gibi güneşi düşlüyor
Sevilmemiş
Bilinmemiş
Unutulmuş
Dışarda kar yağıyor

ENGLISH LYRICS

IT'S SNOWING OUTSIDE

The weather is like a knife
It's snowing outside
The most cruel days of the winter
It's snowing outside
Raining lightly
As in the fairy tales
Not in big flakes
but turning and turning
in great whirls
It's snowing outside
The boy rubbing his cold feet with his little hands
Watching the ticket seller in the ferry with scary eyes
It's snowing outside
his breath is not enough to warm his frozen hands
has noone and nowhere to go
It's snowing outside
Has no coat on
It's snowing outside
Has no shoes
It's snowing outside
It's cold very very cold
It may be a day of The Children's Day
It may be the year of The Children's year
He doesn't know
Cold
Hungry
Craving for sun like it's a doughnot
Not loved
Not known
Forgotten

It's snowing outside

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου