Κυριακή, 10 Φεβρουαρίου 2013

COMENIUS CORNER

In each class, one of the walls was dedicated to one country of the Comenius program. During the two years of the program, students and teachers enriched the corners with photos, biographies, events, information about the countries.Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου