Τετάρτη, 30 Οκτωβρίου 2013

"Behind the barbed wire"


Tribute to Auschwitz in National anti fascist Day by photos' exposition and the projection of the film "Holocaust". the celebration took the name of "Behind the barbed wire"

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου