Τετάρτη, 13 Φεβρουαρίου 2013

COMPOSER OF VERSE OF THE ANTHEMMusic is expression, leading to perfection
It is the connection of civilizations
If some day you're sad, or you're happy
Life with music will always be a party


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου